Lemondva-Dzonków

Az ápriis 21-22 -es hétvégére meghírdetett Dzonkówi veterán verseny – a korona vírus helyzet miatt – ELMARAD ! Ime a szervezők üzenete:

 Due to the development of coronavirus and the decision issued by the minister of sport, we are forced to cancel the competition in Dzonków 4-5 Aprill 2020.   The ban on organizing sports competitions applies to the whole country and has been confirmed by the Polish Fencing Association.

Ze względu na rozwój koronawirusa i decyzję ministra sportu jesteśmy zmuszeni odwołać zawody w Dzonkowie 4-5 kwietnia 2020 r. Zakaz organizowania zawodów sportowych obowiązuje na terenie całego kraju i został potwierdzony przez Polski Związek Szermierczy